Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Πολιτικός Γάμος: ΔικαιολογητικάΟ πολιτικός γάμος κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στη συνείδηση των Ελλήνων. 
Πλέον ο ένας στους τρεις γάμους που τελούνται είναι πολιτικός. Μετά από λίγα λεπτά και φυσικά ένα "i do" και από τις δύο πλευρές είστε νομικά δεμένοι με το έτερον σας ήμισυ.Εάν έχετε υπόψη σας έναν low budget γάμο και όχι απαραίτητα θρησκευτικό, σαφώς θα σας κοστίσει ελάχιστα. 
Εάν θέλετε να αποφύγετε το να προσκαλέσετε ανεπιθύμητα πρόσωπα σίγουρα ο πολιτικός γάμος είναι η καλύτερη λύση αφού χρειάζονται μόνο 2 μάρτυρες να παραστούν και να επικυρώσουν την νομική πράξη συνυπογράφοντας μαζί σας. 
Ακόμα και σε περίπτωση εγκυμοσύνης σας παρέχει ένα νομικό "δέσιμο" με τον καλό σας. Στις περισσότερες παρόμοιες περιπτώσεις μετά τον ερχομό του παιδιού είθισται να τελούνται την ίδια ημέρα ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού και η βάφτιση του μωρού.Όπως και να΄χει ο πολιτικός γάμος είναι η λύση μπαλαντέρ, πιο πρακτικός, πιο ανέμελος, πιο χαλαρός γενικότερα. 

Τι χρειάζεται όμως για να τελεστεί ένας πολιτικός γάμος??
  • Η άδεια γάμου που για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.
  • Δικαιολογητικά  
          α. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων). 
         
          β. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως. 

          γ. Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: 

              - ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 

                1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ. 

              - είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και 

              - αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λ.π. 

         δ. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση. 

         ε. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει 
           
             θάνατος.

       στ. Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).          ζ. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο. 

        η. Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν: 


            - Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου               (μεταφρασμένη στα Ελληνικά). 


            - Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά). 

            - Ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα, ένα για τον καθένα). 


            - Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως 


              εκδόσεώς της, λήγει την 31-12-1998, (άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 


              παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α). 

       θ.  Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.


        ι. Για τους Έλληνες του εξωτερικού :

            - δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα, 

            - αίτηση

            - υπεύθυνη δήλωση

            - εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του 

              Ελληνικού Προξενείου, 

            - ληξιαρχική πράξη γέννησης (Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον

              συντρέχουν λόγοι. 

              Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα. 

         ια. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του. 

         ιβ. Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

         ιγ. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. 


Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο 


επώνυμα. 
Η ώρα η καλή!!!1 σχόλιο: