Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Θρησκευτικός Ορθόδοξος Γάμος - μέρος 1ο: Γραφειοκρατεία

1.Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται:
 • Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, απαιτείται γονική συναίνεση.
 • Έλλειψη συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού
 • Να μην συντρέχουν λόγοι που προέρχονται ή οδηγούν σε θρησκευτικό κώλυμα
 • Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικά υγιή ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο.
 • Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
2. Αναγγελία γάμου:
Αφού πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ζευγάρι θα πρέπει να αναγγείλει το γάμο του στην εφημερίδα της περιοχής στην οποία θα τελεστεί το μυστήριο. 
Η αναγγελία μπορεί να γίνει μέχρι και έξι μήνες πριν από την πραγματοποίηση του γάμου.
Στην εφημερίδα θα δώσετε:
 • Tο όνομά σας 
 • Tο όνομα του/της μέλλοντα/ουσας συζύγου σας 
 • Tα ονόματα των γονέων σας 
 • Tα πατρώνυμα των μητέρων σας 
 • Tην περιοχή όπου θα γίνει ο γάμος.
3.Πιστοποιητικό αγαμίας
Το εκδίδουν και οι δύο από την ενορία στην οποία ανήκει ο καθένας. Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους. Οι μάρτυρες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλόνυμφους. Στην ουσία πιστοποιούν ότι δεν έχετε τελέσει πρότερο γάμο και ότι δεν έχετε συγγένεια μεταξύ σας πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης, ενώ εάν δεν πρόκειται για πρώτο γάμο θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο από το γραφείο διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, ή πιστοποιητικό χηρείας.
4.΄Αδεια γάμου
Για την άδεια γάμου τώρα, πρέπει να έχετε τα δυο πιστοποιητικά αγαμίας και την γραπτή έγκριση της εκκλησίας όπου θα γίνει ο γάμος σας. Πηγαίνετε στην ενορία της νύφης όπου εκεί θα πρέπει να συμπληρώσετε κάποια έγγραφα, να δηλώσετε και την εκκλησία που θα γίνει ο γάμος σας αλλά και να υπογράψετε την δήλωση για το επώνυμο των παιδιών σας.
Έπειτα, πηγαίνετε στην αρχιεπισκοπή με τα έγγραφα της αίτησης για άδεια γάμου και παραλαμβάνεται την άδεια του γάμου σας την ίδια ημέρα. Τώρα, έχοντας την άδεια γάμου και ένα παράβολο (των 15 Ευρώ συνήθως, το οποίο το παίρνετε από την εφορία), πηγαίνετε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει ο παπάς την άδεια.
5.Δήλωση Γάμου
Κάθε γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) πρέπει να καταχωρείται στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται.
Ο γάμος δηλώνεται από ένα εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
Μετά το διάστημα των 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 4,50 Ευρώ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13 Ευρώ.
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση
 • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
 • Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη
  Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
 • Αδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων
Χρήση Επιθέτου Συζύγου
Η αλλαγή του επιθέτου σας μετά τον γάμο δεν είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με το άρθρο 1388 παρ.1 του αστικού κώδικα, ισχύουν τα εξής:
Η γυναίκα δεν χρειάζεται πια να αλλάξει το όνομα της στην ταυτότητά της, στο διαβατήριο, σε όλα τα δημόσια βιβλία μεταγραφών και υποθηκών ή στους δημόσιους καταλόγους. Σε ότι αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις, το επίθετο του ζευγαριού μπορεί να είναι κοινό.

Παιδιά
Πριν από το γάμο, το ζευγάρι είναι υποχρεωμένο να προσδιορίσει το επώνυμο των παιδιών τους σε συμβολαιογράφο, παπά ή δήμαρχο με αμετάκλητη δήλωση. 
Αν παραλείψουν να κάνουν κάτι τέτοιο τα παιδιά παίρνουν το επίθετο του πατέρα τους. Την ίδια δήλωση, προ του γάμου τους, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι σύζυγοι αν παντρευτούν μετά τη γέννηση του παιδιού τους.
Πότε δεν επιτρέπεται η τελετή Γάμου
1. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές.
Εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.

 • Εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)
 • Εβδομάδα του Πάσχα
 • Η 1η Εβδομάδα του Τριωδίου
 • Μεταξύ της Εβδομάδας των Απόκρεω και της Τυρινής
2. Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
3. Την 5ην και 6ην Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανίων.
4. Από την 1ην μέχρι την 14ην Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
5. Την 29ην Αυγούστου εορτή του Τιμίου Προδρόμου
6. Την 14ην Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
7. Από την 13ην μέχρι την 25ην Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αγίας Φιλοθέης 21,
 105 56 
Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο: 210.3352.300 
και 
210.3248.731-34Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου